Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Tìm kiếm

Liên hệ với chúng tôi

  Họ và tên
  Email
  Số điện thoại
  Ngành học
  Nội dung
  Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Hàn công nghệ cao (CNC) ”

  Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Hàn công nghệ cao (CNC) ”

  – Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và các hệ thống về vẽ kỹ thuật cơ khí, những chi tiết, kết cấu được chế tạo từ các kim loại. Đồng thời trên cơ sở lý thuyết giúp cho học sinh vận dụng vào trong quá trình thực hành để rèn luyện […]

  Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Hàn MIG/MAG”

  Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Hàn MIG/MAG”

  – Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và các hệ thống về vẽ kỹ thuật cơ khí, những chi tiết, kết cấu được chế tạo từ các kim loại. Đồng thời trên cơ sở lý thuyết giúp cho học sinh vận dụng vào trong quá trình thực hành để rèn luyện […]

  Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Hàn TIG”

  Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Hàn TIG”

  – Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và các hệ thống về vẽ kỹ thuật cơ khí, những chi tiết, kết cấu được chế tạo từ các kim loại. Đồng thời trên cơ sở lý thuyết giúp cho học sinh vận dụng vào trong quá trình thực hành để rèn luyện […]

  Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Cắt gọt kim loại”

  Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Cắt gọt kim loại”

  – Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và các hệ thống về kỹ thuật hàn khí, những chi tiết, kết cấu được chế tạo từ các kim loại. Đồng thời trên cơ sở lý thuyết giúp cho học sinh vận dụng vào trong quá trình thực hành để rèn luyện tay […]

  Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Gò”

  Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Gò”

  – Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và các hệ thống về kỹ thuật hàn khí, những chi tiết, kết cấu được chế tạo từ các kim loại. Đồng thời trên cơ sở lý thuyết giúp cho học sinh vận dụng vào trong quá trình thực hành để rèn luyện tay […]

  Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này