Tài liệu

Nhà trường xuất bản nhiều loại tài nguyên, hầu hết đều có sẵn để tải xuống miễn phí. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ bên dưới hoặc điều hướng qua xuất bản hoặc loại đối tượng trên menu bên trái.

Tài liệu

Quyết định về việc công khai biên bản nhận xét duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2022

icon publish Xuất bản: 21/03/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Quyết định về việc công khai sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2023

icon publish Xuất bản: 21/03/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Quyết định thu học phí và định mức chi phí đào tạo lái xe mô tô, ô tô, bồi dưỡng kiến thức pháp GTĐB cho người điều khiển tham gia GTĐB

icon publish Xuất bản: 23/03/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Lịch tiếp công dân tháng 01/2023 – tháng 03/2023

icon publish Xuất bản: 14/03/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Kế hoạch công tác của Ban Giám Hiệu tuần (13.03.2023 – 19.03.2023)

icon publish Xuất bản: 13/03/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Kế hoạch công tác của Ban Giám Hiệu tuần (06.03.2023 – 12.03.2023)

icon publish Xuất bản: 06/03/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này

84.437657642

-

84.2437639201