💐 Sáng 24/1, Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Người lao động năm 2024. Hội nghị có sự tham gia của Toàn thể Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Khoa, cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường.

11 mục

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này