Đào tạo lái xe nâng chuyển

Tên nghề: Lái xe nâng chuyển

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Hình thức đào tạo : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Đối tượng có nhu cầu học nghề, đáp ứng đủ điều kiện về sức khỏe và trình độ học vấn và có tuổi đời từ 18 tuổi trở lên.

Thời gian đào tạo : 03 tháng

  1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ sơ cấp trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề lái xe nâng chuyển; có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống trong thực tế; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hành lái xe nâng chuyển tại Công ty liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam

1.2. Mục tiêu cụ thể

            Kiến thức:

– Trình bày được các kiến thức cơ bản về an toàn khi sử dụng xe nâng.

– Trình bày được các kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, luật giao thông đường bộ.

– Trình bày được nguyên lý cấu tạo, tính năng tác dụng của các loại Xe Nâng thông thường và hiện đại.

– Trình bày được qui trình và phương pháp bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng nhỏ của các loại xe nâng chuyển thông thường và hiện đại.

– Trình bày được các phương pháp vận hành xe nâng chuyển thông thường và hiện đại.

Kỹ năng

– Thực hiện được các thao tác cơ bản trong khi điều khiển vận hành máy nâng chuyển thông thường và hiện đại.

– Thực hiện được các nội dung công việc chăm sóc bảo dưỡng khắc phục những hư hỏng thông thường của xe nâng chuyển thông thường và hiện đại.

– Điều khiển máy di chuyển trên đường giao thông

– Trực tiếp vận hành máy nâng chuyển đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và an toàn.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

– Giáo dục đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong, kỹ luật trong lao động.

– Rèn luyện ý thức trách nhiệm, ý thức tiết kiệm, an toàn lao động, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

– Xây dựng cho học sinh có lối sống lành mạnh và trung thực, có lòng yêu nước, biết làm giàu chính đáng trên cơ sở nghề đã học.

Thực hành lái xe nâng chuyển tại Công ty liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Người thợ nghề Lái xe nâng chuyển có cơ hội làm việc tại các công ty, xí nghiệp có nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng xe nâng chuyển. Họ có thể làm việc trên nhiều loại xe nâng chuyển khác nhau và thực hiện được các công việc nâng chuyển hàng hóa ở trong kho bãi hoặc trên đường. Và có thể thực hiện các công việc bảo dưỡng xe nâng chuyển đảm bảo kỹ thuật, an toàn.

  1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

– Số lượng môn học, mô đun: 04

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 360 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 50 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 310 giờ

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này