Quy chế tuyển sinh

Tìm kiếm

Liên hệ với chúng tôi

  Họ và tên
  Email
  Số điện thoại
  Ngành học
  Nội dung
  Quyết định thu học phí và định mức chi phí đào tạo lái xe mô tô, ô tô, bồi dưỡng kiến thức pháp GTĐB cho người điều khiển tham gia GTĐB

  Đào tạo sơ cấp

  Quyết định thu học phí và định mức chi phí đào tạo lái xe mô tô, ô tô, bồi dưỡng kiến thức pháp GTĐB cho người điều khiển tham gia GTĐB

  QUYẾT ĐỊNH V/v: Thu học phí và định mức chi phí đào tạo lái xe mô tô, ôtô, bồi dưỡng kiến thức pháp luật GTĐB cho người điều khiển tham gia GTĐB HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘI Căn cứ quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/03/2021 của Thủ tướng […]

  Ngành Công nghệ Sơn ô tô (Automotive painting technology)

  Đào tạo sơ cấp

  Ngành Công nghệ Sơn ô tô (Automotive painting technology)

  Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

  Ngành Công nghệ ô tô ( Automotive technology) – Trọng điểm ASEAN

  Đào tạo sơ cấp

  Ngành Công nghệ ô tô ( Automotive technology) – Trọng điểm ASEAN

  Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

  Ngành Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô (Maintenance and repair of car frames and covers)

  Đào tạo sơ cấp

  Ngành Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô (Maintenance and repair of car frames and covers)

  Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

  Ngành Hàn (Welding) – Trọng điểm Quốc gia

  Đào tạo sơ cấp

  Ngành Hàn (Welding) – Trọng điểm Quốc gia

  Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

  Ngành Chế tạo thiết bị cơ khí (Mechanical equipment manufacturing)

  Đào tạo sơ cấp

  Ngành Chế tạo thiết bị cơ khí (Mechanical equipment manufacturing)

  Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

  Ngành Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Computer repair and assembly techniques)

  Đào tạo sơ cấp

  Ngành Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Computer repair and assembly techniques)

  Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

  Ngành Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm (Information Technology – Software application)

  Đào tạo sơ cấp

  Ngành Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm (Information Technology – Software application)

  Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật […]

  Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này