Ngành Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm (Information Technology – Software application)

Chuyên ngành Công nghệ Sơn ô tô sẽ bao gồm các kiến thức cơ bản về Sơn và hóa chất ngành Sơn ô tô. Kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao về Sơn và Phục hồi thân vỏ ô tô. Kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các kỹ thuật nâng cao trong chuyên ngành.

Cấu trúc chương trình học

1. An toàn lao động và 5S

Một kỹ thuật viên trong dây chuyền Sơn ô tô hoặc làm việc với hóa chất ngành sơn cần hiểu và thực hiện được các nguyên tắc an toàn lao động và 5S từ đó có hành động đúng để tham gia sản xuất an toàn.

2. Kỹ thuật xét nghiệm

Trong các quy trình Sơn và tạo màu, các kỹ thuật xét nghiệm bao gồm kỹ thuật soi màu, kiểm tra bề mặt… là phương thức đảm bảo về chất lượng, độ bền, màu sắc của sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

3. Thực hành QC

Bước thực hành QC đảm bảo việc các sinh viên thực hiện thành thạo công tác của một QC trong nhà máy sản xuất sản phẩm trong dây chuyền Công nghệ ô tô. Giúp SV đảm nhận được vị trí QC trong dây chuyền

4. Thực tập sản xuất

Tham gia trực tiếp vào quy trình sản xuất thực tế là bước nắm bắt công việc và áp dụng kiến thức vào thực tiễn các bước làm việc và sản xuất trong nhà máy hoặc trong các Gara phục hồi thân vỏ ô tô.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này