Lịch tiếp công dân tháng 07/2023 – tháng 12/2023 Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội

Lịch tiếp công dân tháng 07/2023 – tháng 12/2023 Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội

     1. Thời gian:

     Hiệu trưởng tiếp công dân vào ngày thứ 5 tuần cuối cùng của tháng. Hiệu trưởng có thể ủy nhiệm cho Phó Hiệu trưởng tiếp công dân trong trường hợp bận công tác hoặc có lý do đột xuất.

     Các đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân và cán bộ phòng TCHC được phân công có trách nhiệm tiếp công dân vào thứ 5 hàng tuần.

     Trường hợp ngày tiếp công dân trùng với các ngày nghỉ, ngày lễ thì ngày tiếp công dân được dịch chuyển sang ngày đi làm kế tiếp sau đó.

     Thời gian tiếp công dân cụ thể:

+ Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

     2. Địa điểm:

     Phòng tiếp công dân của trường được bố trí tại tầng 2 khu hiệu bộ

    3. Phân công trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân

    Link thao khảo: tại đây!

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này