Tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường việc làm

  Sáng nay,  khoảng hơn 7.000 học sinh, sinh viên đã tham dự Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023. Đây được xem là hoạt động hiệu quả nhằm đẩy mạnh việc phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh trong tình hình mới.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này