Hà Nội: Nhiều ngành nghề 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay

GTCC – Kể từ khi Hà Nội thực hiện mở rộng địa giới hành chính năm 2008 đến nay, số người tham gia học nghề ngày càng tăng, chất lượng đào tạo nghề cũng được nâng lên; nhiều ngành nghề 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay…

Khi chưa mở rộng địa giới hành chính, TP Hà Nội có 228 cơ sở dạy nghề. 15 năm sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, số cơ sở dạy nghề trên địa bàn TP tăng lên thành 360; trong đó có 307 đơn vị đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Giáo viên trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội đang trình giảng tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2023.

Cùng với sự phát triển của hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kết quả tuyển sinh đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP liên tục tăng lên, từ 117.000 lượt người năm 2008 lên 252.286 lượt người năm 2022 (tăng 115,62% trên cả giai đoạn) Giai đoạn 2008 – 2022 các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP thực hiện tuyển sinh đào tạo đạt 2.614.702 lượt người.

Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, chất lượng giáo dục nghề nghiệp kể từ khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính ngày càng được nâng lên. Thể hiện ở giai đoạn 2008 – 2022, TP Hà Nội có 2,1 triệu học sinh, sinh viên tốt nghiệp; tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 70 – 80%. Nhiều ngành nghề khi học sinh, sinh viên ra trường được DN tuyển dụng 100% như nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ sơn ô tô; Công nghệ ô tô; Tự động hóa. Qua đó góp phần quan trọng nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của TP tăng từ 27,5% năm 2008 lên 72,23% năm 2022 (tăng 44,73%). Trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 52,5% năm 2022, góp phần cung cấp nguồn lao động qua đào tạo, có tay nghề, chất lượng cao cho thị trường lao động Thủ đô.

Hà Nội có nhiều ngành nghề khi học sinh, sinh viên ra trường được DN tuyển dụng 100% như nghề Công nghệ sơn ô tô; Công nghệ ô tô…

11 tháng của năm 2023, trên địa bàn TP Hà Nội có 311 đơn vị có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho 233.450/230.000 lượt người, đạt 101,5% kế hoạch tuyển sinh năm 2023, tương đương so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với đó, có 195.860 học sinh, sinh viên tốt nghiệp, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Số học sinh, sinh viên tốt nghiệp trong năm đã góp phần cung cấp nguồn lao động qua đào tạo cho thị trường lao động. Sở LĐTB&XH Hà Nội ước hết năm 2023, TP tuyển sinh và đào tạo nghề cho 246.100 lượt người, đạt 107% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Với việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đào tạo nghề cho người lao động, dự kiến tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo năm 2023 đạt 73,2%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 52,5%, hoàn thành chỉ tiên kế hoạch đề ra.

Kết quả tuyển sinh, đào tạo, tốt nghiệp và tỷ lệ lao động qua đào tạo liên tục tăng trong15 năm qua, nhất là những năm gần đây đã khẳng định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thủ đô ngày càng được nâng cao, đáp ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động. Theo thống kê, điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy: Năm 2008, chỉ số điểm năng lực cạnh tranh PCI cấp tỉnh của Hà Nội đạt 53,74 điểm đứng thứ 31 toàn quốc; trong đó chỉ số đào tạo lao động đạt 4,79 điểm, đứng thứ 5 toàn quốc. Năm 2021, chỉ số điểm PCI của Hà Nội đạt 68,6 điểm đứng thứ 10 toàn quốc, trong đó chỉ số đào tạo lao động đạt 7,85 điểm đứng thứ nhất toàn quốc.

Sở LĐTB&XH Hà Nội đánh giá, với việc chỉ số đào tạo lao động của TP Hà Nội liên tục tăng thứ hạng từ năm 2016 đến nay cho thấy công tác đào tạo nghề của TP Hà Nội đã có những bước phát triển mạnh, khẳng định được chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với cả nước.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này