Đào tạo sơ cấp

Nhà trường xuất bản nhiều loại tài nguyên, hầu hết đều có sẵn để tải xuống miễn phí. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ bên dưới hoặc điều hướng qua xuất bản hoặc loại đối tượng trên menu bên trái.

Đào tạo sơ cấp

Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Hàn công nghệ cao (CNC) ”

icon publish Xuất bản: 02/01/2019

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

– Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và các hệ thống về vẽ kỹ thuật cơ khí, những chi tiết, kết cấu được chế tạo từ các kim loại. Đồng thời trên cơ sở lý thuyết giúp cho học sinh vận dụng vào trong quá trình thực hành để rèn luyện […]

Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Hàn hồ quang tay”

icon publish Xuất bản: 02/01/2018

– Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và các hệ thống về kỹ thuật hàn khí, những chi tiết, kết cấu được chế tạo từ các kim loại. Đồng thời trên cơ sở lý thuyết giúp cho học sinh vận dụng vào trong quá trình thực hành để rèn luyện tay […]

Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Hàn MIG/MAG”

icon publish Xuất bản: 02/01/2018

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

– Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và các hệ thống về vẽ kỹ thuật cơ khí, những chi tiết, kết cấu được chế tạo từ các kim loại. Đồng thời trên cơ sở lý thuyết giúp cho học sinh vận dụng vào trong quá trình thực hành để rèn luyện […]

Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Hàn TIG”

icon publish Xuất bản: 02/01/2018

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

– Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và các hệ thống về vẽ kỹ thuật cơ khí, những chi tiết, kết cấu được chế tạo từ các kim loại. Đồng thời trên cơ sở lý thuyết giúp cho học sinh vận dụng vào trong quá trình thực hành để rèn luyện […]

Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Cắt gọt kim loại”

icon publish Xuất bản: 02/01/2019

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

– Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và các hệ thống về kỹ thuật hàn khí, những chi tiết, kết cấu được chế tạo từ các kim loại. Đồng thời trên cơ sở lý thuyết giúp cho học sinh vận dụng vào trong quá trình thực hành để rèn luyện tay […]

Tài liệu “Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề Gò”

icon publish Xuất bản: 02/01/2019

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

– Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và các hệ thống về kỹ thuật hàn khí, những chi tiết, kết cấu được chế tạo từ các kim loại. Đồng thời trên cơ sở lý thuyết giúp cho học sinh vận dụng vào trong quá trình thực hành để rèn luyện tay […]

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này