Tài liệu tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe

Nhà trường xuất bản nhiều loại tài nguyên, hầu hết đều có sẵn để tải xuống miễn phí. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ bên dưới hoặc điều hướng qua xuất bản hoặc loại đối tượng trên menu bên trái.

Tài liệu tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe

NĐ123_2021 sửa đổi và bổ sung NĐ về xử phạt.pdf

icon publish Xuất bản: 16/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

NĐ100 về xử phạt.pdf

icon publish Xuất bản:

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

3207_TCDBVN-QLPTNL_904377.pdf

icon publish Xuất bản: 16/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

thong-tu-34-2018-tt-bldtbxh-sua-doi-bo-sung-quy-dinh-ve-dao-tao-trinh-do-so-cap.pdf

icon publish Xuất bản: 16/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

thong-tu-43-2015-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi.pdf

icon publish Xuất bản: 16/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

TT42_2015_TT-BLĐTBXH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP.pdf

icon publish Xuất bản: 16/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

VBHN19-2022 (TT12-38-01-04).pdf

icon publish Xuất bản: 16/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

VBHN55-2022-BGTVT (TT65-138-70).pdf

icon publish Xuất bản: 16/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này