Quyết định

Nhà trường xuất bản nhiều loại tài nguyên, hầu hết đều có sẵn để tải xuống miễn phí. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ bên dưới hoặc điều hướng qua xuất bản hoặc loại đối tượng trên menu bên trái.

Quyết định

Quyết định thu học phí và các khoản chi phí đào tạo lái xe Mô tô, ô tô, bồi dưỡng kiến thức pháp luật GTĐB cho người điều khiển tham gia GTĐB

icon publish Xuất bản: 06/11/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

509QĐGTCC Công khai về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách QIII-2023

icon publish Xuất bản: 03/11/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

627QĐGTCC Công khai QĐ số 621-QĐ-GTCC10-10-2023 Vv P.duyệt KQ c.định thầu số 4

icon publish Xuất bản: 12/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 3

icon publish Xuất bản: 12/10/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Kế hoạch công tác của Ban Giám Hiệu tuần (25.09.2023 – 01.10.2023)

icon publish Xuất bản: 25/09/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

494QĐGTCC Công khai QĐ P.duyệt Hs mời thầu, T.chuẩn Đ.giá HS dự thầu gói thầu số 3

icon publish Xuất bản: 22/09/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

493QĐGTCC Công khai QĐ P.duyệt C.định thầu gói thầu số 2

icon publish Xuất bản: 22/09/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

492QĐGTCC Công khai QĐ P.duyệt C.định thầu gói thầu số 1

icon publish Xuất bản: 22/09/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này