Đào tạo trung cấp

Nhà trường xuất bản nhiều loại tài nguyên, hầu hết đều có sẵn để tải xuống miễn phí. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ bên dưới hoặc điều hướng qua xuất bản hoặc loại đối tượng trên menu bên trái.

Đào tạo trung cấp

Chương trình đào tạo nghề Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô

icon publish Xuất bản: 27/02/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Chương trình đào tạo nghề Chế tạo thiết bị cơ khí

icon publish Xuất bản: 27/02/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Chương trình đào tạo nghề Hàn

icon publish Xuất bản: 27/02/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Sơn ô tô

icon publish Xuất bản: 27/02/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô

icon publish Xuất bản: 27/02/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

icon publish Xuất bản: 27/02/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Chương trình đào tạo nghề Đồ họa Đa phương tiện

icon publish Xuất bản: 27/02/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

icon publish Xuất bản: 27/02/2023

Trường TCN Giao Thông Công Chính Hà Nội

Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline này